Categories
Sin categorizar

Definició del coaching segons ICF

Definició del coaching segons ICF: “El coaching professional es fonamenta en una associació amb clients en un procés d’acompanyament reflexiu i creatiu que els inspira a maximitzar el seu potencial personal i professional.”

Un coach de la ICF es compromet a posar en pràctica les Competències Clau de la ICF i a respectar el Codi Ètic. Es considera que hi ha una relació de coaching professional quan en el coaching s’estableix un acord (inclosos els contractes) que defineix les responsabilitats de cada part.

Per tal d’aclarir els rols en la relació de coaching, generalment cal distingir entre el client i el patrocinador. En la majoria dels casos, el client i el patrocinador són la mateixa persona i, en aquest cas, són denominats com el client. No obstant això, a efectes d’identificació, la ICF defineix aquests rols de la següent manera:

Client: el «client / coachee» és tota persona que rep coaching.
Patrocinador: el «patrocinador» és l’entitat (inclosos els seus representants) que paga i / o gestiona els serveis de coaching que es proporcionaran. En tots els casos, els contractes de servei de coaching han d’establir clarament els drets, els rols i les responsabilitats tant per al client com per al patrocinador, si aquests són persones diferents.
Estudiant: el «estudiant» és aquella persona inscrita en un programa de formació per a coaches o que treballa amb un supervisor o coach mentor, per tal d’aprendre el procés de coaching o millorar i desenvolupar les seves habilitats de coaching.

En cada sessió, el client tria el tema de conversa mentre el coach escolta i contribueix amb observacions i preguntes. Aquest mètode interactiu crea transparència i motiva al client per actuar. El coaching accelera l’avanç dels objectius del client, en proporcionar major enfocament i consciència de les seves possibilitats d’elecció. El coaching pren com a punt de partida la situació actual del client i se centra en el que aquest estigui disposat a fer per arribar on li agradaria estar en el futur, sent conscients que tot resultat depèn de les intencions, eleccions i accions del client , recolzades per l’esforç del coach i l’aplicació del mètode de coaching.

 

Filosofia de coaching segons International Coach Federation

 

La Internacional Coach Federation (ICF) s’adhereix als principis d’una forma de coaching que honora i respecta al client com el major expert en la seva vida personal i professional i creu en cada client com un ésser creatiu, complet i ple de recursos.

Basant-se en aquest fonament, les responsabilitats del coach són:

Descobrir, aclarir i definir el que el client vol assolir
Estimular l’auto-descobriment del client
Suscitar solucions i estratègies generades pel propi client
Mantenir en el client una actitud responsable i conseqüent

A continuació presentem alguns dels beneficis del coaching.

 

Beneficis per a la persona

 

Desenvolupar les nostres capacitats i fortaleses.
Guanyar en eficiència i gaudir més les coses.
Prendre decisions amb consciència, coneixement, arguments i valors.
Confiança en nosaltres mateixos.
Arriscar pel que volem.

 

Beneficis per a l’organització

 

Consolidar amb rapidesa i eficàcia noves promocions o canvis d’assignació.
Potenciar la fidelització del talent intern.
Integrar metodologia que multiplica les capacitats de les persones.
Innovar en processos o models de gestió.
Potenciar resultats de negoci.

 

Article escrit per ICF Spain i traduit per Coach.cat

Categories
Sin categorizar

Història del Coaching

El Coaching va aparèixer fa milers d’anys a l’antiga Grècia i un dels seus pares va ser, ni més ni menys que, Sòcrates. El filòsof va crear un mètode, que promovia l’ús del diàleg per arribar al coneixement i que solia utilitzar amb els seus deixebles. S’asseia a conversar amb ells i, a punta de fer-los preguntes, al final aconseguia que traguessin a la llum els coneixements que tenien dins. De forma molt romàntica, el va batejar Mayéutica, que en grec vol dir llevadora, per simbolitzar que ell també ajudava a donar a llum. En el seu cas no a un nen, sinó a la veritat que fins a aquest moment havia romàs oculta.

La paraula coach és d’origen hongarès, fa referència a cotxe, que serveix per a traslladar persones d’un lloc a un altre. El coaching creu profundament en les persones, en la força transformadora que dorm dins, en la màgia latent de l’ésser que reflecteix la criatura de Déu i que està cridada a créixer com una llavor. D’aquí sorgirà tota una pedagogia de l’acompanyament personalitzat, que pogués plantejar-se com a major repte per a tots els centres, amb un acompanyament no només de l’alumne-coache, també del coach-professor, coach-director, coach-rector … ..Se tracta d’ fomentar un lideratge transformacional de les persones.

El coaching actual l’aparició oficial -anys 80- als EUA en el terreny esportiu (tennis, rugbi, golf …), també transporta a les persones, des d’on estan fins on els agradaria estar demà, sent el coach-educador un facilitador d’aquest viatge, un acompanyant de luxe en el camí.

A Espanya s’instal·la en els anys 90 sobretot en el món de les grans empreses, que posseeixen més recursos d’inversió, i avui dia s’ha estès a altres camps com el personal o l’esportiu.

Article escrit per Emotivacion i traduit per Coach.cat

Categories
Sin categorizar

El Coaching

El Coaching professional és un procés d’entrenament personalitzat i confidencial mitjançant un gran conjunt d’eines que ajuden a cobrir el buit existent entre on una persona està ara i on es desitja estar.

En la relació de Coaching el coach ajuda al desenvolupament personal elevant la consciència, generant responsabilitat i construint autoconfiança.

El coaching és una tècnica relativament nova ja que es podrien relacionar pensaments de filòsofs com Sòcrates i Platón.Desde principis dels vuitanta es va implantar als EUA, de mica en mica es va anar implantant al Japó i diversos països europeus i en l’actualitat s’està implantant amb gran empenta a tot Hispano Amèrica.

És l’art perquè les persones aconsegueixin el millor de si mateixes en tot allò que desitgin, mitjançant una relació continuada, es requereix un alt nivell d’entrega i energia per ambdues parts, però bé és cert que el treball dur proporciona grans satisfaccions.

El coaching no és cap teràpia ni procés curatiu de nada.No es tracta de cap assessorament psicològic.

El coaching és una disciplina nova que ens acosta a l’assoliment d’objectius permetent-desenvolupar-nos personal i professionalment. És una competència que t’ajuda a pensar diferent, a millorar les comunicacions que mantens i aprofundir en tu mateix.

Es podria dir que el coaching és l’art de treballar amb els altres perquè ells obtinguin resultats fora del comú i millorin la seva actuació. És una activitat que genera noves possibilitats per a l’acció i permet resultats extraordinaris en l’exercici.

Una altra forma de definir al coaching és com d’una aliança entre Coach i client, és un acord entre les parts, on s’estableixen els objectius a assolir, la forma de portar endavant el programa, l’agenda de treball i l’avaluació dels resultats que el “assistit” va assolint.

I es pot fer mitjançant contacte directe, al telèfon i / o per e-mail.

El coaching és molt més que una eina per a la gestió, és una manera de ser i de fer quotidianament. El que el converteix en una eina genial en la gestió d’empreses i una eina de valor incalculable en el desenvolupament personal per obtenir metes tant personals com professionals.

Pregunti a qualsevol persona que l’hagi experimentat i et diran coses com;

“M’ha portat satisfacció personal i èxit. Un gran sentiment d’haver aconseguit coses que gairebé no podia imaginar-me sense el suport d’un Coach. Mas energia en la meva vida i amb ganes de moure cap endavant de forma positiva i amb un propòsit en el meu camí. ”

Els beneficis es fan visibles i tangibles quan el client aprofundeix en les seves situacions personals, millora les seves relacions, descobreix talents que tenia amagats, arrenca amb noves carreres apassionants, es lliuren de coses i llaços que els lliguen i els impedeixen progressar tant en les seves vides personals com a professionals.

També podem definir-lo com una professió que consisteix a acompanyar persones o grups en la missió d’aconseguir els seus objectius, i més a llarg termini, a l’èxit en la seva evolució personal, professional i corporatiu.

Avui dia, la seva pràctica accessible i aconsellable a totes les persones que desitgin obtenir millors rendiments en aspectes tant personals com professionals.

El coaching no atén patologies ni malalties.

En el coaching tenim clients, en teràpia pacients.

Tenen objectius diferents i es fan servir tècniques i recursos diferents.

En general les persones acudeixen a la teràpia per aprofundir en alguns temes i al Coach per pujar els seus objectius i metes.

Un Coach acompanya al seu client en el disseny de futur sense que el passat limiti al desenvolupament.

El Coach treballa passant temes ràpidament, avançant, no aprofundeix en ells.

En teràpia de analitza el per què? de les coses, en el Coaching es treballa en el Per què no ?. Fins i tot al ¿Per què? del que vol el client.

En el Coaching generalment treballem cap al futur que vol ser dissenyat pel client modificant el present, la teràpia sol començar pel passat.

La teràpia s’enfoca en el que està malament mentre el Coach s’enfoca en el que es pot millorar i desenvolupar.

El Coaching es centra en el que desitges i és possible per a tu, no se centra en el que et va passar.

Un Coach treballa exclusivament en objectius i metes do el client està compromès.

Una teràpia psicoanalítica pot portar-te anys, el Coaching pot durar només unes sessions.

Font