Categories
Sin categorizar

Definició del coaching segons ICF

Definició del coaching segons ICF: “El coaching professional es fonamenta en una associació amb clients en un procés d’acompanyament reflexiu i creatiu que els inspira a maximitzar el seu potencial personal i professional.”

Un coach de la ICF es compromet a posar en pràctica les Competències Clau de la ICF i a respectar el Codi Ètic. Es considera que hi ha una relació de coaching professional quan en el coaching s’estableix un acord (inclosos els contractes) que defineix les responsabilitats de cada part.

Per tal d’aclarir els rols en la relació de coaching, generalment cal distingir entre el client i el patrocinador. En la majoria dels casos, el client i el patrocinador són la mateixa persona i, en aquest cas, són denominats com el client. No obstant això, a efectes d’identificació, la ICF defineix aquests rols de la següent manera:

Client: el «client / coachee» és tota persona que rep coaching.
Patrocinador: el «patrocinador» és l’entitat (inclosos els seus representants) que paga i / o gestiona els serveis de coaching que es proporcionaran. En tots els casos, els contractes de servei de coaching han d’establir clarament els drets, els rols i les responsabilitats tant per al client com per al patrocinador, si aquests són persones diferents.
Estudiant: el «estudiant» és aquella persona inscrita en un programa de formació per a coaches o que treballa amb un supervisor o coach mentor, per tal d’aprendre el procés de coaching o millorar i desenvolupar les seves habilitats de coaching.

En cada sessió, el client tria el tema de conversa mentre el coach escolta i contribueix amb observacions i preguntes. Aquest mètode interactiu crea transparència i motiva al client per actuar. El coaching accelera l’avanç dels objectius del client, en proporcionar major enfocament i consciència de les seves possibilitats d’elecció. El coaching pren com a punt de partida la situació actual del client i se centra en el que aquest estigui disposat a fer per arribar on li agradaria estar en el futur, sent conscients que tot resultat depèn de les intencions, eleccions i accions del client , recolzades per l’esforç del coach i l’aplicació del mètode de coaching.

 

Filosofia de coaching segons International Coach Federation

 

La Internacional Coach Federation (ICF) s’adhereix als principis d’una forma de coaching que honora i respecta al client com el major expert en la seva vida personal i professional i creu en cada client com un ésser creatiu, complet i ple de recursos.

Basant-se en aquest fonament, les responsabilitats del coach són:

Descobrir, aclarir i definir el que el client vol assolir
Estimular l’auto-descobriment del client
Suscitar solucions i estratègies generades pel propi client
Mantenir en el client una actitud responsable i conseqüent

A continuació presentem alguns dels beneficis del coaching.

 

Beneficis per a la persona

 

Desenvolupar les nostres capacitats i fortaleses.
Guanyar en eficiència i gaudir més les coses.
Prendre decisions amb consciència, coneixement, arguments i valors.
Confiança en nosaltres mateixos.
Arriscar pel que volem.

 

Beneficis per a l’organització

 

Consolidar amb rapidesa i eficàcia noves promocions o canvis d’assignació.
Potenciar la fidelització del talent intern.
Integrar metodologia que multiplica les capacitats de les persones.
Innovar en processos o models de gestió.
Potenciar resultats de negoci.

 

Article escrit per ICF Spain i traduit per Coach.cat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *