Categories
Sin categorizar

Coaching esportiu: què és i quins són els seus beneficis

Coaching Deportivo
Aquesta eina permet progressar millor en el rendiment esportiu

 

El coaching és una disciplina que s’ha posat molt de moda en els últims anys. I malgrat que rep algunes crítiques, si el professional que l’aplica està ben capacitat, pot aportar excel·lents resultats per al desenvolupament personal, professional, educatiu i esportiu de les persones.

Avui parlarem del coaching esportiu, un a proposta que permet maximitzar el potencial d’un esportista o atleta.

 

Diferents tipus de coaching

 

Els coaches guien a les persones en el procés de canvi i ajuden a aquestes a aconseguir el seu màxim potencial dins d’una varietat d’àrees i a millorar el seu benestar. Poden treballar amb individus que volen assolir els seus objectius vitals (Life Coaching: el secret per aconseguir les teves metes), amb directius perquè gestionin millor el tracte amb el personal (Coaching per a empreses: ¿en què consisteix i quins són els seus beneficis?) I fins i tot amb professors i mestres (Coaching Educatiu: una eina per aprendre i ensenyar millor).

Però el coach no solament treballa amb els coachees (client del coach) de manera individual, sinó que també pot fer-ho amb grups de persones i equips de treball o esportius. En aquest àmbit, permet adoptar estratègies per maximitzar el potencial d’aprenentatge i de gestió dels recursos psicològics útils per aconseguir una meta.

El coaching és una metodologia que ajuda a superar aquelles creences limitants que impedeixen que, moltes vegades, ens quedem a mig camí entre el que realment desitgem i el que podem aconseguir.

 

L’origen del coaching esportiu

 

La relació entre el coaching i l’esport és una realitat ja des dels orígens d’aquesta disciplina. De fet, el coaching com el coneixem en l’actualitat neix als Estats Units en els anys 70, concretament en l’àmbit de l’esport. El seu principal precursor va ser Timothy Gallwey, un jugador de de tennis que després es va fer entrenador. Aquest es va adonar de la importància dels aspectes psicològics en la consecució d’objectius i en el rendiment esportiu en general. En el seu llibre The Inner game of tennis, publicat el 1974, dóna a conèixer les seves idees sobre el coaching, que més tard serien utilitzades en altres camps, especialment el laboral.

Ara bé, els orígens del coaching van més enllà en el temps, doncs, per exemple, les aportacions de Sòcrates i el seu diàleg metòdic conegut com maièutica, el concepte d’autorealització de la Psicologia humanista, el màxim exponent és Abraham Maslow, o la coneguda pràctica de la intel·ligència emocional proposada inicialment per Daniel Goleman, han donat forma a aquesta disciplina.

 

Beneficis del coaching esportiu

 

El coaching esportiu aporta molts beneficis per als esportistes. Però, quins són aquests beneficis?

 

1. Ajuda a conèixer-se millor

El coaching esportiu permet als esportistes conèixer-se millor, perquè aquests desenvolupen la intel·ligència emocional i aprenen a utilitzar eines per descobrir els propis límits i impulsos que frenin tot el seu potencial. Amb el coaching esportiu l’autoconeixement millora, el que és clau per al desenvolupament personal i esportiu.

2. Ajuda a planificar de manera realista

L’autoconeixement també permet saber quin camí volem prendre, i ajuda a planificar de manera realista. Això és clau perquè ajuda a mantenir els peus a terra i evita la frustració.

3. Permet assolir el màxim potencial

Amb l’ajuda dels coaches, els esportistes desenvolupen recursos, competències i habilitats que permeten maximitzar el seu rendiment i el seu potencial. El coaching fa que els esportistes arribin més lluny al ajudar-los a eliminar les barreres mentals.

4. Ajuda a superar creences limitants

Les creences limitants actuen com a barrera per assolir el potencial que un esportista posseeix, ja que la ment pot ser el nostre pitjor enemic si no som conscients de com aquests pensaments negatius ens afecten.

El coach esportiu ofereix al coachee tècniques i recursos que s’orienten a potenciar el talent en la seva màxima expressió. Dit d’una altra manera, el coaching esportiu permet identificar les febleses, però també responsabilitzar-se del canvi i passar a l’acció per superar qualsevol obstacle.

5. Afavoreix la gestió de les emocions

Les emocions poden afavorir o entorpir el rendiment esportiu. Gràcies al coaching, els esportistes són capaços de conèixer i regular els seus propis sentiments, emocions, creences, judicis i estratègies d’afrontament. Una cosa que, sens dubte, permet obtenir millors resultats.

6. Augmenta la motivació

El coaching esportiu és clau per realitzar planificacions i marcar objectius realistes, però també per mantenir-se en el moment present i obtenir feedback sobre com ens estem comportant. El coaching és motivador perquè la persona descobreix les seves pròpies motivacions i aconsegueix una major capacitat de repte i ambició.

7. Augmenta la concentració i major rendiment

Mantenir-se en el moment present i adquirir un nivell alt de consciència també afavoreix la concentració i augmenta el rendiment.

A més, ja que el coaching permet que els esportistes connectin amb si mateixos en l’aquí i ara, de manera que arribin a l’estat en què el nivell de dificultat de la tasca i la motivació necessària per dur-la a terme es mantinguin en un equilibri gairebé perfecte . S’afavoreix el que es coneix com a “estat de flow”.

8. Redueix la frustració

Les metes realistes i els objectius ben planificats ajuden a mantenir una autoestima alta, ja que les persones no viuen a les expectatives irracionals i es frustren menys. El coaching estableix plans d’acció a mig i llarg termini, per la qual cosa és beneficiós per anar pas a pas i viure en l’aquí i l’ara.

9. Potència el lideratge

El coaching dóna poder als esportistes, que se senten responsables de les seves pròpies accions gràcies a aquesta metodologia. Els esportistes tenen major capacitat d’aprenentatge, poder de decisió i adquireixen una mentalitat positiva davant del canvi.

10. Millora la cohesió grupal

El coaching pot realitzar-se de manera individual; però, i especialment en el món de l’esport, es poden dur a terme sessions de coaching grupal o coaching d’equips. Quan un grup se sent unit i persegueix un objectiu comú, és fàcil que rendeixi a un gran nivell. El coaching augmenta el sentiment de pertinença, disciplina i millora les relacions dins de l’equip.

 

Article de Juan Armando Corbin per PsicologiayMente traduit per Coach.cat

Categories
Sin categorizar

Definició del coaching segons ICF

Definició del coaching segons ICF: “El coaching professional es fonamenta en una associació amb clients en un procés d’acompanyament reflexiu i creatiu que els inspira a maximitzar el seu potencial personal i professional.”

Un coach de la ICF es compromet a posar en pràctica les Competències Clau de la ICF i a respectar el Codi Ètic. Es considera que hi ha una relació de coaching professional quan en el coaching s’estableix un acord (inclosos els contractes) que defineix les responsabilitats de cada part.

Per tal d’aclarir els rols en la relació de coaching, generalment cal distingir entre el client i el patrocinador. En la majoria dels casos, el client i el patrocinador són la mateixa persona i, en aquest cas, són denominats com el client. No obstant això, a efectes d’identificació, la ICF defineix aquests rols de la següent manera:

Client: el «client / coachee» és tota persona que rep coaching.
Patrocinador: el «patrocinador» és l’entitat (inclosos els seus representants) que paga i / o gestiona els serveis de coaching que es proporcionaran. En tots els casos, els contractes de servei de coaching han d’establir clarament els drets, els rols i les responsabilitats tant per al client com per al patrocinador, si aquests són persones diferents.
Estudiant: el «estudiant» és aquella persona inscrita en un programa de formació per a coaches o que treballa amb un supervisor o coach mentor, per tal d’aprendre el procés de coaching o millorar i desenvolupar les seves habilitats de coaching.

En cada sessió, el client tria el tema de conversa mentre el coach escolta i contribueix amb observacions i preguntes. Aquest mètode interactiu crea transparència i motiva al client per actuar. El coaching accelera l’avanç dels objectius del client, en proporcionar major enfocament i consciència de les seves possibilitats d’elecció. El coaching pren com a punt de partida la situació actual del client i se centra en el que aquest estigui disposat a fer per arribar on li agradaria estar en el futur, sent conscients que tot resultat depèn de les intencions, eleccions i accions del client , recolzades per l’esforç del coach i l’aplicació del mètode de coaching.

 

Filosofia de coaching segons International Coach Federation

 

La Internacional Coach Federation (ICF) s’adhereix als principis d’una forma de coaching que honora i respecta al client com el major expert en la seva vida personal i professional i creu en cada client com un ésser creatiu, complet i ple de recursos.

Basant-se en aquest fonament, les responsabilitats del coach són:

Descobrir, aclarir i definir el que el client vol assolir
Estimular l’auto-descobriment del client
Suscitar solucions i estratègies generades pel propi client
Mantenir en el client una actitud responsable i conseqüent

A continuació presentem alguns dels beneficis del coaching.

 

Beneficis per a la persona

 

Desenvolupar les nostres capacitats i fortaleses.
Guanyar en eficiència i gaudir més les coses.
Prendre decisions amb consciència, coneixement, arguments i valors.
Confiança en nosaltres mateixos.
Arriscar pel que volem.

 

Beneficis per a l’organització

 

Consolidar amb rapidesa i eficàcia noves promocions o canvis d’assignació.
Potenciar la fidelització del talent intern.
Integrar metodologia que multiplica les capacitats de les persones.
Innovar en processos o models de gestió.
Potenciar resultats de negoci.

 

Article escrit per ICF Spain i traduit per Coach.cat

Categories
Sin categorizar

Història del Coaching

El Coaching va aparèixer fa milers d’anys a l’antiga Grècia i un dels seus pares va ser, ni més ni menys que, Sòcrates. El filòsof va crear un mètode, que promovia l’ús del diàleg per arribar al coneixement i que solia utilitzar amb els seus deixebles. S’asseia a conversar amb ells i, a punta de fer-los preguntes, al final aconseguia que traguessin a la llum els coneixements que tenien dins. De forma molt romàntica, el va batejar Mayéutica, que en grec vol dir llevadora, per simbolitzar que ell també ajudava a donar a llum. En el seu cas no a un nen, sinó a la veritat que fins a aquest moment havia romàs oculta.

La paraula coach és d’origen hongarès, fa referència a cotxe, que serveix per a traslladar persones d’un lloc a un altre. El coaching creu profundament en les persones, en la força transformadora que dorm dins, en la màgia latent de l’ésser que reflecteix la criatura de Déu i que està cridada a créixer com una llavor. D’aquí sorgirà tota una pedagogia de l’acompanyament personalitzat, que pogués plantejar-se com a major repte per a tots els centres, amb un acompanyament no només de l’alumne-coache, també del coach-professor, coach-director, coach-rector … ..Se tracta d’ fomentar un lideratge transformacional de les persones.

El coaching actual l’aparició oficial -anys 80- als EUA en el terreny esportiu (tennis, rugbi, golf …), també transporta a les persones, des d’on estan fins on els agradaria estar demà, sent el coach-educador un facilitador d’aquest viatge, un acompanyant de luxe en el camí.

A Espanya s’instal·la en els anys 90 sobretot en el món de les grans empreses, que posseeixen més recursos d’inversió, i avui dia s’ha estès a altres camps com el personal o l’esportiu.

Article escrit per Emotivacion i traduit per Coach.cat

Categories
Sin categorizar

El Coaching

El Coaching professional és un procés d’entrenament personalitzat i confidencial mitjançant un gran conjunt d’eines que ajuden a cobrir el buit existent entre on una persona està ara i on es desitja estar.

En la relació de Coaching el coach ajuda al desenvolupament personal elevant la consciència, generant responsabilitat i construint autoconfiança.

El coaching és una tècnica relativament nova ja que es podrien relacionar pensaments de filòsofs com Sòcrates i Platón.Desde principis dels vuitanta es va implantar als EUA, de mica en mica es va anar implantant al Japó i diversos països europeus i en l’actualitat s’està implantant amb gran empenta a tot Hispano Amèrica.

És l’art perquè les persones aconsegueixin el millor de si mateixes en tot allò que desitgin, mitjançant una relació continuada, es requereix un alt nivell d’entrega i energia per ambdues parts, però bé és cert que el treball dur proporciona grans satisfaccions.

El coaching no és cap teràpia ni procés curatiu de nada.No es tracta de cap assessorament psicològic.

El coaching és una disciplina nova que ens acosta a l’assoliment d’objectius permetent-desenvolupar-nos personal i professionalment. És una competència que t’ajuda a pensar diferent, a millorar les comunicacions que mantens i aprofundir en tu mateix.

Es podria dir que el coaching és l’art de treballar amb els altres perquè ells obtinguin resultats fora del comú i millorin la seva actuació. És una activitat que genera noves possibilitats per a l’acció i permet resultats extraordinaris en l’exercici.

Una altra forma de definir al coaching és com d’una aliança entre Coach i client, és un acord entre les parts, on s’estableixen els objectius a assolir, la forma de portar endavant el programa, l’agenda de treball i l’avaluació dels resultats que el “assistit” va assolint.

I es pot fer mitjançant contacte directe, al telèfon i / o per e-mail.

El coaching és molt més que una eina per a la gestió, és una manera de ser i de fer quotidianament. El que el converteix en una eina genial en la gestió d’empreses i una eina de valor incalculable en el desenvolupament personal per obtenir metes tant personals com professionals.

Pregunti a qualsevol persona que l’hagi experimentat i et diran coses com;

“M’ha portat satisfacció personal i èxit. Un gran sentiment d’haver aconseguit coses que gairebé no podia imaginar-me sense el suport d’un Coach. Mas energia en la meva vida i amb ganes de moure cap endavant de forma positiva i amb un propòsit en el meu camí. ”

Els beneficis es fan visibles i tangibles quan el client aprofundeix en les seves situacions personals, millora les seves relacions, descobreix talents que tenia amagats, arrenca amb noves carreres apassionants, es lliuren de coses i llaços que els lliguen i els impedeixen progressar tant en les seves vides personals com a professionals.

També podem definir-lo com una professió que consisteix a acompanyar persones o grups en la missió d’aconseguir els seus objectius, i més a llarg termini, a l’èxit en la seva evolució personal, professional i corporatiu.

Avui dia, la seva pràctica accessible i aconsellable a totes les persones que desitgin obtenir millors rendiments en aspectes tant personals com professionals.

El coaching no atén patologies ni malalties.

En el coaching tenim clients, en teràpia pacients.

Tenen objectius diferents i es fan servir tècniques i recursos diferents.

En general les persones acudeixen a la teràpia per aprofundir en alguns temes i al Coach per pujar els seus objectius i metes.

Un Coach acompanya al seu client en el disseny de futur sense que el passat limiti al desenvolupament.

El Coach treballa passant temes ràpidament, avançant, no aprofundeix en ells.

En teràpia de analitza el per què? de les coses, en el Coaching es treballa en el Per què no ?. Fins i tot al ¿Per què? del que vol el client.

En el Coaching generalment treballem cap al futur que vol ser dissenyat pel client modificant el present, la teràpia sol començar pel passat.

La teràpia s’enfoca en el que està malament mentre el Coach s’enfoca en el que es pot millorar i desenvolupar.

El Coaching es centra en el que desitges i és possible per a tu, no se centra en el que et va passar.

Un Coach treballa exclusivament en objectius i metes do el client està compromès.

Una teràpia psicoanalítica pot portar-te anys, el Coaching pot durar només unes sessions.

Font

Categories
Sin categorizar

Que és el Coaching? (Life Coaching o Coaching Personal)

El coaching és una disciplina nova que ens acosta a l’assoliment d’objectius permetent-desenvolupar-nos personal i professionalment. És una competència que t’ajuda a pensar diferent, a millorar les comunicacions que mantens i aprofundir en tu mateix.

Es podria dir que el coaching és l’art de treballar amb els altres perquè ells obtinguin resultats fora del comú i millorin la seva actuació. És una activitat que genera noves possibilitats per a l’acció i permet resultats extraordinaris en l’exercici.

Una altra forma de definir al coaching és com d’una aliança entre Coach i client, és un acord entre les parts, on s’estableixen els objectius a assolir, la forma de portar endavant el programa, l’agenda de treball i l’avaluació dels resultats que el “assistit” va assolint. I es pot fer mitjançant contacte directe, al telèfon i / o per e-mail.

El coaching és molt més que una eina per a la gestió, és una manera de ser i de fer quotidianament. El que el converteix en una eina genial a la gestió d’empreses i una eina de valor incalculable en el desenvolupament personal per obtenir metes tant personals com professionals.

 

Puc arribar a ser un coach personal?

 

La resposta és, SI! Coaching és una metodologia que es pot desenvolupar a través d’una formació adequada. És una habilitat fàcil d’aprendre per aquells que …

Són bons comunicadors
Tenen un interès especial pel desenvolupament personal
Pensen que tenen l’habilitat de motivar, inspirar i guiar altres perquè millorin les seves pròpies vides.
Tenen passió per ajudar els altres.

 

Pot el Coaching canviar realment les vides?

 

Pregunti a qualsevol persona que l’hagi experimentat i et diran coses com; ‘M’ha portat satisfacció personal i èxit. Un gran sentiment d’haver aconseguit coses que gairebé no podia imaginar-me sense el suport d’un Coach. Mas energia en la meva vida i amb ganes de moure cap endavant de forma positiva i amb un propòsit en el meu camí ‘.

Els beneficis es fan visibles i tangibles quan el client aprofundeix en les seves situacions personals, millora les seves relacions, descobreix talents que tenia amagats, arrenca amb noves carreres apassionants, es lliuren de coses i llaços que els lliguen i els impedeixen progressar tant en les seves vides personals com a professionals.

Font

Categories
Sin categorizar

¿Que és el coaching personal?

És un procés personalitzat i confidencial en el qual el coach, mitjançant una sèrie d’eines d’alta eficàcia t’acompanya; et motiva i guia per aconseguir resultats tant personals com professionals. És un entrenament del pensament i la teva percepció, per experimentar canvis profunds i duradors en qualsevol àmbit de la teva vida.

 

A QUÈ ET PUC AJUDAR?

 

A solucionar conflictes, tant de la teva intorno (dins teu), dubtes, contradiccions …; com del teu entorn: conflictes a la feina, amb la teva parella, fills, etc ..
A millorar qualsevol aspecte de la teva vida.
A descobrir noves opcions quan creus que ja no n’hi ha o les que has fet fins ara no t’han donat resultat
A descobrir-i atrevir-te a ser tu mateix.
A eliminar els bloquejos, pors que t’impedeixen aconseguir-ho.
A gestionar les teves emocions.
A explorar i revisar les creences i valors per saber què és el que veritablement li dóna sentit a la teva vida.
A desenvolupar la teva autoestima, poder personal i carisma.
A viure des del teu propi poder personal, i des d’aquí tenir relacions d’èxit.

En definitiva; a tenir una vida més plena, i EXERCIR UN AUTÈNTIC LIDERATGE EN ELLA.

 

EL COACHING ÉS LA SOLUCIÓ MÉS EFICAÇ:

 

 • Quan et sents insatisfet, desmotivat, estressat, incapaç d’aconseguir els teus objectius personals o professionals.
 • Quan vols un canvi en la teva vida i no saps per on començar.
 • Quan et sents bloquejat i incapaç d’avançar en alguna cosa important.
 • Quan sents que no t’estàs traient el màxim partit.
 • Quan no ets feliç amb el que fas encara que ho facis molt bé.
 • Quan vols trobar parella i no ho aconsegueixes.
 • Quan vols canviar hàbits: tabac, certs aliments …
 • Quan et sents víctima de les circumstàncies.
 • Quan estàs travessant una crisi vital i no saps com afrontar-la (separació, pèrdua d’ocupació, etc ..).

EN DEFINITIVA, QUE NO et conformes … I VOLS ANAR MÉS ENLLÀ. ÉS UNA MICA reptador I VERITABLEMENT TRANSFORMADOR. ÉS UN CAMÍ D’AUTOCONEIXEMENT I CREIXEMENT PERSONAL.

Font

Categories
Sin categorizar

El coach, quan recórrer a ell i per a què?

Durant els anys 80, alguns entrenadors esportius en Estats Units es van fer famosos pels seus mètodes de treball. Al marge de la disciplina, el realment cridaner van ser els resultats que obtenien els esportistes, alguns dels quals es van alçar amb els premis en els esdeveniments més importants del món.

L’èxit d’aquests «coach», que en espanyol és entrenador, es basava en un fort treball de motivació i autoconeixement, aconseguint que cada esportista potenciés al màxim les habilitats necessàries per augmentar el seu nivell de competició.

Aquest fet va cridar poderosament l’atenció de professionals de diferents sectors del coneixement, com la psicologia, l’educació i l’emprenedoria comercial, els qui es van proposar adaptar aquest mètode a cada àrea.

Va ser així com va sorgir el que ara coneixem com «coaching», una pràctica orientada a millorar l’acompliment personal en qualsevol àmbit. Encara que en principi va tenir un enfocament merament psicològic, amb el pas del temps ha quedat clar que es tracta d’una eina aplicable a diversos assumptes i circumstàncies.

 

Coach personal. Com saber si necessito un?

 

El coaching personal és la modalitat de coaching més estesa. El seu objecte d’estudi és la persona com a tal, les seves emocions i sentiments, i de la mateixa manera que en els esports individuals, planteja una relació directa entre el coach i el client que el contracta. Aquesta relació és dialèctica i basada en la retroalimentació.

Això no vol dir que s’hagi de recórrer a un coach només quan s’enfrontin problemes personals o anímics. El coach és sobretot un facilitador que pot estar present en processos familiars, afectius, professionals o laborals.

Per tenir més claredat sobre aquest assumpte, donem una ullada a les principals causes per les quals es recorre a un procés de coaching personal:

 • Quan es vol emprendre un projecte empresarial. Un bon nombre d’emprenedors busquen suport i assessoria abans de tirar endavant el seu projecte d’empresa. Aquest coaching sol ser especialitzat.
 • Quan s’està davant situacions de canvi. Algunes persones ignoren com enfrontar-se a situacions com la pèrdua d’una feina, un trasllat, un divorci o una separació.
 • Quan es busca claredat dels objectius professionals. El coaching personal també serveix perquè els professionals clarifiquin les seves metes i duguin a terme accions concretes per assolir-les.
 • Quan calgui motivació. Sigui per la raó que sigui, les persones no sempre tenen la motivació suficient per assolir els seus objectius. El coaching personal busca tornar la confiança i la seguretat de cada persona, dos dels elements que alimenten la motivació.
 • Quan es volen potenciar habilitats o talents. Quantes persones saben que tenen una habilitat concreta però, al mateix temps, ignoren com dur-la a la pràctica? El coach ajuda a trobar mecanismes per a això, així com per descobrir altres facultats que no han sortit a la llum.
 • Quan es vol eliminar patrons negatius. El pessimisme, la manca de confiança, l’apatia, la por als canvis i l’escassa flexibilitat són aspectes que obstaculitzen la consecució d’objectius. La tasca del coach en aquest sentit és eliminar aquestes barreres i aconseguir que el client sigui conscient de la importància de revertir aquests pensaments.

Qualsevol d’aquestes raons són suficients perquè recorris al coaching personal com a eina de suport. Recorda que l’essència d’aquesta pràctica és la presència d’una mirada externa que t’ajudi a obtenir respostes sobre tu mateix.

 

Article de EAE traduit per Coach.cat